loader image
Już czas na właściwą ...

Segregację

Z Agencją Ochrony Środowiska Ekopark na stronie www.segregacja.info.pl znajdziecie Państwa harmonogram odbioru odpadów segregowanych
dla każdej gminy w Polsce (przy założeniu udostępnienia takich danych przez gminę) – usługa bezpłatna.

Zapraszamy gminy do kontaktu z Nami celem ustalenia sposobu oraz formatu  przekazania danych które zamieścimy bezpłatnie na naszym serwisie www.segregacja.info.pl

Cel jaki Nam przyświecał przy tworzeniu serwisu to zebranie w jednym miejscu  danych o harmonogramach odbioru odpadów segregowanych we wszystkich gminach w Polsce.

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z Nas”
Florian Plit

aktualności

System kaucyjny w Polce

System kaucyjny w Polsce System kaucyjny wciąż się wykuwa, jego ostateczny kształt to wielka...

Problem z odpadami zielonymi dla Gmin

Problem z odpadami zielonymi dla gmin Kompostowe wąskie gardło utrudnia gminom prawidłowy recykling...

Świadomość środowiska Polaków

Świadomość środowiska Polaków Rośnie świadomość ekologiczna Polaków Polacy całkiem dobrze orientują...

MIEJSCE NA TWOJĄ

REKLAMĘ

MIEJSCE NA TWOJĄ

REKLAMĘ

MIEJSCE NA TWOJĄ

REKLAMĘ