loader image

Problem z odpadami zielonymi dla gmin

Kompostowe wąskie gardło utrudnia gminom prawidłowy recykling.

Trudno im osiągnąć odpowiednie jego poziomy, bo instalacje, do których oddają zielone i kuchenne resztki, nie mogą uznać, że przestają być one odpadem. Brakuje im do tego ministerialnych certyfikatów, na które czeka się latami.

fall, meadow, leaves-3755125.jpg

Od 2021 r. do poziomów recyklingu nie wlicza się wszystkiego, co wjechało do zakładu przetwarzania na tzw. bramie, ale to, co rzeczywiście zostało do recyklingu lub ponownego użycia przekazane. A odpady zielone i resztki kuchenne stanowią największy wagowo odsetek śmieci selektywnie odbieranych od mieszkańców

źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8428776,kompost-poziom-recyklingu-samorzad.html