...
loader image

Co zrobić z elektrośmieciami?

Problem ze zużytymi komórkami i laptopami?

zużyta żarówka

Elektrośmieci, jak sama nazwa wskazuje, to stary sprzęt elektryczny i elektroniczny. Każdemu z nas zdarzyło się mieć zepsutą komórkę czy laptopa. Jeśli nie da się ich naprawić, powstaje pytanie, co z nimi zrobić? Wyrzucić do któregoś kosza? Jeśli tak, to do którego? Oto, gdzie należy wyrzucać elektrośmieci.

Zapraszamy do artykułu : https://natemat.pl/461569,gdzie-wyrzucac-elektrosmieci

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.